Ako absolvovať e-learning seminár

1. Prihláste sa

Vzdelávanie prebieha formou e-learning, t.j. online cez internet. Vzdelávanie prebieha na stránke www.medseminar.sk, kde sú uverejňované odborné články spolu s AD testom v rámci celoživotného kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Pre vstup ku e-learning semináru je potrebné sa prihlásiť. Preto použite prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v pozvánke na e-learning seminár. V prípade problémov s prihlásením použite menu "Kontakt".

2. Vyberte si e-learning seminár

Po prvom prihlásení je potrebné zadať svoju e-mailovú adresu a ID číslo do komory. Po ich vložení budete presmerovaný na stránku, kde sa nachádza zoznam e-learning seminárov, ktoré sú určené pre Vašu odbornosť(špecializáciu). Tu je potrebné si vybrať e-learning seminár, ktorý chcete absolvovať.

medseminar_1

3.Vyberte si menu

Po odkliknutí vybraného e-learning seminára budete presmerovaný na stránku tohto seminára. V úvode nájdete informácie o e-learning seminári, aká je jeho dĺžka trvania, aký je odborný program a počet pridelených kreditov na celý e-learning seminár. Po prečítaní úvodu je potrebné sa prekliknúť na hornej lište do menu. Každé menu je totiž jedným blokom, ktorý obsahuje odborný článok a AD test.

medseminar_2

4.Prečítajte si článok

Prečítajte si pozorne odborný článok, ktorý sa nachádza v menu. Odborný článok je napísaný lekárom, farmaceutom, či sestrou podľa toho, pre akú kategóriu zdravotníckych pracovníkov je určený. Odborná úroveň každého článku je garantovaná odborným garnatom.

medseminar_3

5. Spravte si AD test

Ku každému odbornému článku je vytvorený autorom článku AD test, ktorý slúži na overenie si získaných poznatkov. AD test je realizovaný formou otázok a odpovedí, kde ku každej otázke je potrebné odkliknúť správnu odpoveď. Otázky AD testu vychádzajú z článku, ktorý ste si prečítali. Každá otázka môže mať 1 až všetky správne odpovede, preto je potrebné, aby ste boli pozorní pri zaškrtávaní odpovedí. AD test nie je možné opakovať, výnimkou sú AD testy pre farmaceutov. Za každý úspešne absolvovaný AD test(>80%) Vám budú pridelené 2 kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

medseminar_4

6. Diskusia

V prípade, ak máte nejaké otázky, je možné využiť menu "Diskusia". Diskusia prebieha formou otázok, ktoré je možné položiť autorovi odborného článku. Otázky a odpovede sú viditeľné všetkým účastníkom e-learning seminára.