E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Vertebrogénne ochorenia a ich systémová liečba nesteroidnými antiflogistikami

Pod pojmom vertebrogénne ochorenia rozumieme skupinu ochorení, u ktorých sú príznaky priamo a/alebo nepriamo spôsobené poruchou funkcie chrbtice a/alebo jej štrukturálnou léziou(1). Svojou prevalenciou, ekonomickým a sociálnym dopadom patrí medzi jednu z najvýznamnejších skupín ochorení. Neexistuje presný údaj, avšak v literatúre sa uvádza, že 60 až 80 % populácie prekoná počas života bolesti v oblasti krížovej chrbtice(2,3). Po skupine infekčných ochorení horných ciest dýchacích sú druhou najčastejšou p ...viac


Atopická dermatitída

Ľudský plod sa vyvíja približne 10 mesiacov v mater­nici, v prostredí bez mikroorganizmov, len so špecifickým a obmedzeným stykom s antigénmi. Po prechode do vonkajšieho prostredia nastáva prirodzená a masívna ex­pozícia novorodenca celej širokej škále mikró ...viac


Deficit železa a možnosti jeho dopĺňania

Železo zohráva nezastupiteľnú úlohu v širokej škále základných biologických funkcií, ako je transport kyslíka (jeho väzbou na hemoglobín), syntéza DNA, regulácia proliferácie buniek a mnohé ďalšie. Jeho hlavným zdrojom je potrava, denne sa z nej resorbuje 0,5 až 2 mg, v závislosti na jeho množstve v organizme. Určité fyziologické a patologické podmienky (nedostatočný príjem železa v strave, patologické straty, zvýšená spotreba železa, zvýšené straty železa pri menštruácii alebo gravidite), si vyžaduj ...viac


Makrolidové antibiotiká

Makrolidové antibiotiká zaujali významné postavenie v liečbe infekčných ochorení od polovice minulého storočia. Erytromycín, izolovaný z metabolického produktu kultúr Streptomyces erythreus, sa začal ako prvý zo skupiny makrolidových antibiotík používať v terapii, hlavne na liečbu stafylokokových infekcií. Po perorálnom podaní sa zle toleroval gastrointestinálnym traktom a preto sa zdalo, že táto skupina antibiotík nebude mať významné postavenie v terapii infekčných ochorení. Problém intolerancie vyriešili ...viac


Liečba urgentnej a stresovej inkontinencie moču

Statíny patria medzi najviac predpisované liečivá používané v terapii dyslipidémií. Podľa ATC klasifikácie patria do skupiny označovanej „C10AA – inhibítory HMG-CoA reduktázy“ a tvoria podskupinu liečiv používaných pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, konkrétne podskupinu skupiny „C10 – hypolipidemiká“. ...viac


Liečba schizofrénie kombináciou antipsychotík

Antipsychotiká (AP) sú liečivá používané u pacientov s rôznymi psychiatrickými poruchami, akými sú schizofrénia, schizoafektívne poruchy, bipolárne poruchy a niektoré závažné prípady depresie. Schizofrénia (F20) je komplexné poškodenie funkcie mozgu so širokým spektrom symptómov a znakov prejavujúcich sa podľa priebehu ochorenia. WHO definuje schizofréniu ako ťažkú mentálnu poruchu charakterizovanú ...viac


Vybrané antihistaminiká v liečbe alergickej rinitídy - desloratadín a levocetirizín

Alergická rinitída (AR) je najčastejšou formou neinfekčnej nádchy. Rozlišujeme sezónnu intermitentnú AR a perzistentnú AR (tabuľka 1). Odhaduje sa, že AR trpí 13 - 30 % dospelých a okolo 40 % detí, avšak len výnimočne postihuje deti mladšie ako 2 roky. Jej prevalencia je rastúca. Z pohľadu patomechanizmu ide o alergický zápal nosovej sliznice, ktorý sa rozvíja na podklade špecifickej imunitnej odpovede, sprostredkovanej protilátkami typu IgE. Induktorom tohto zápalu je alergén. Kontakt s alergénom má za následok ...viac


Ivabradín – selektívny inhibítor If prúdu v sínoatriálnom uzle

vabradín je selektívny inhibítor If prúdu, špecificky tlmiaci aktivitu sínusového uzla pri generovaní elektrických impulzov do prevodového systému. Tento prúd objavili v roku 1979 Brown a spol. a nazvali ho „funny“ (zábavný, veselý, čudný) (Brown H.F. a spol. 1979). Kanály, cez ktoré tečú tieto prúdy, majú viaceré označenia − HCN, f-kanály. Za aktiváciu HCN kanálov je zodpovedná hyperp ...viac


Suplementácia živín počas tehotenstva so zameraním na úlohu esenciálnych mastných kyselín

Počas gravidity prechádza telo ženy mnohými zmenami. Urýchľuje sa metabolizmus, zvyšuje sa hmotnosť matky z dôvodu rastu plodu, zväčší sa jej poprsie, rastie placenta. Zväčší sa tiež objem krvi a stúpne produkcia hormónov. Počas tohto obdobia je nevyhnutný zvýšený príjem živín a to nielen pre matku ale aj pre správny vývoj dieťaťa. Počas tehotenstva by mal byť kalorický príjem vyšší len o asi 20 %. Potreba vitamínov, minerálov a iných živín je však počas obdobia tehotenstva vyššia o 50-100% v poro ...viac


Vaginálne infekcie a probiotiká

Vaginálny ekosystém je výsledkom dynamickej rovnováhy medzi viacerými štruktúrami a parametrami. Hlavnú úlohu tu hrá vaginálny epitel a jeho kolonizácia fyziologickými mikroorganizmami, najmä Lactobacillus species. Významnú úlohu tu zohrávajú aj lokálne sekrečné a bunkové faktory imunity. V celom systéme vaginálneho epitelu sa tak udržiava kyslé vaginálne pH (3,8-4,2), čo vytvára nevhodné prostredie pre patogény. ...viac