E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

Neliečená artériová hypertenzia v prvých štádiách obvykle nemáva závažnejšie klinické ťažkosti. Pre jej liečbu preto mnohí pacienti, najmä v mladšom veku, nemajú dostatočnú motiváciu a nevenujú potrebnú pozornosť. Ochorenie však výrazne zvyšuje riziko vzniku a vývoja kardio- a cerebrovaskulárnych príhod, zlyhávania obličiek a srdca, závažne ovplyvňuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu. Na účinnú liečbu artériovej hypertenzie u väčšiny pacientov je potrebná indikácia aspoň dvoch antihypertenznýc ...viac


Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia je najúčinnejšia reverzibilná prevencia nežiaduceho otehotnenia. Pri dodržaní základných pravidiel podávania a kontraindikácií (tabuľky 1, 2), jej prínosy (tabuľka 3) jednoznačne prevažujú nad jej rizikami (tabuľka 4) (1). Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (COC – combined oral contraceptive) spočíva v užívaní estrogestagénnej kombinácie, takmer výhradne vo forme tabliet. História antikoncepčných tabliet začína na konci 19. storočia, keď vznikli prvé publikáci ...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antireumatikami

...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

...viac


Laboratórna diagnostika špecifických IgE proti celoročným alergénom

...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antiflogistikami

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID) sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami - znižujú bolesť, horúčku a zápal. Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú najčastejšie používanými liečivami v klinickej praxi. Odhaduje sa, že rozličnými formami chronickej bolesti trpí až 46,5 % obyvateľstva. Preto ich používanie je významné. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré spolu so širokým spektrom iných úč ...viac


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Selfmonitoring glykémií - dôležitá súčasť kontroly diabetika

Diabetes mellitus (DM) je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v roku 2013, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sledovaných v diabetologických ambulanciách 340 445 diabetikov (údaje pochádzajú priamo z koncoročných štatistických hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90 % z tohto počtu ...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

Neliečená artériová hypertenzia v prvých štádiách obvykle nemáva závažnejšie klinické ťažkosti. Pre jej liečbu preto mnohí pacienti, najmä v mladšom veku, nemajú dostatočnú motiváciu a nevenujú potrebnú pozornosť. Ochorenie však výrazne zvyšuje riziko vzniku a vývoja kardio- a cerebrovaskulárnych príhod, zlyhávania obličiek a srdca, závažne ovplyvňuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu. Na účinnú liečbu artériovej hypertenzie u väčšiny pacientov je potrebná indikácia aspoň dvoch antihypertenznýc ...viac


Moderný fenomén dneška – stres

Stres je stav, keď je organizmus vystavený záťaži. Situáciu vyhodnotí ako nebezpečenstvo, hrozí poškodenie organizmu, integrity či identity. Aby sa organizmus s touto situáciou vyrovnal, musí zapojiť ochranné mechanizmy. Pod stresom sa teda skrýva nešpecifická reakcia organizmu, ktorá prebieha ako adaptačný syndróm. Odpoveďou je celková neurohumorálna obranná odpoveď organizmu na mimoriadne silný podnet - stresor. Cieľom je príprava organizmu na zvýšený výdaj energie, teda na útok alebo útek, ktoré sa prejav ...viac