E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Vaginálne infekcie a probiotiká

Vaginálny ekosystém je výsledkom dynamickej rovnováhy medzi viacerými štruktúrami a parametrami. Hlavnú úlohu tu hrá vaginálny epitel a jeho kolonizácia fyziologickými mikroorganizmami, najmä Lactobacillus species. Významnú úlohu tu zohrávajú aj lokálne sekrečné a bunkové faktory imunity. V celom systéme vaginálneho epitelu sa tak udržiava kyslé vaginálne pH (3,8-4,2), čo vytvára nevhodné prostredie pre patogény. ...viac


Alzheimerova demencia

Bolles (1988) popisuje pamäťový proces týmito slovami: „Pamätáme si to, čomu rozumieme, rozumieme iba tomu, čomu venujeme pozornosť, pozornosť venujeme tomu, čomu chceme“. Povedané inak: „Skúsenosť prebúdza emócie, ktoré viažu pozornosť a vedú k pochopeniu a náhľadu, ktorých výsledkom je pamäťový záznam. Pozornosť sa napr. podobá zažívaniu. Potravu, ktorú zjeme, v tomto stave neukladáme. Rozštiepime ju tak, že sa stane súčasťou nášho tela. Pozornosť volí časti skúseností a živí s ňou našu ...viac


Nefarmakologické možnosti terapie alergickej rinitídy

Alergická nádcha je neinfekčný zápal sliznice nosa a prínosových dutín, spôsobený neprimeranou nadmernou odpoveďou imunitného systému na podráždenie rôznymi alergénmi. Alergény sa dostávajú na sliznicu nosa najčastejšie priamo spolu s vdychovaným vzduchom a sú to hlavne: pele tráv, burín, stromov, perie, roztoče, srsť domácich zvierat,.. Po preniknutí alergénu do organizmu vzniká zložitá kaskáda imunitných reakcií, na ktorej sa podieľajú takmer všetky zložky imunitného systému. Preto nemôžeme p ...viac


Možnosti farmakologickej liečby artériovej hypertenzie u seniorov

Artériová hypertenzia (AH) je globálnou pandémiou s vysokou prevalenciou, pričom len 13 % pacientov je liečbou dobre kontrolovaných. Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s progresívnym nárastom seniorskej populácie. Incidencia AH u seniorov v európskych krajinách sa odhaduje na 53 až 72 %, pričom AH je zodpovedná za 17 % celkovej mortality. Absolútny benefit z adekvátnej liečby AH u seniorov je kvôli väčšiemu absolútnemu kardiovaskulárnemu (KV) riziku vyšší, ako u mladších hyper ...viac


Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou

Insomnia (nespavosť) je najbežnejšia spánková porucha. Jej heterogenita je charakterizovaná rôznymi príčinami vzniku, definíciami, klasifikačnými schémami a diagnostickými metódami. Insomnia ovplyvňuje fungovanie jedinca v mnohých sférach každodenného života a je závažnou ekonomickou ťarchou pre spoločnosť. Je pre pacientov oslabujúca, s vysokou morbiditou. Pre množstvo príčin vzniku je potrebné pacientov trpiacich na nespavosť komplexne vyšetriť a tak určiť správnu diagnózu a liečbu. Včasná detekcia a l ...viac


Využitie sprionolaktónu v kardiologickej praxi

Chronické srdcové zlyhávanie je syndróm, ktorého prevalencia v Slovenskej republike, podobne ako v celom rozvinutom svete, rýchle a nezadržateľne stúpa. Môže za to na jednej strane starnutie populácie, na strane druhej potom neustále sa zlepšujúca a účinnejšia liečba akútnych kardiologických ochorení, hlavne akútnych koronárnych syndrómov. Právom sa preto hovorí o chronickom srdcovom zlyhávaní ako o jednej z neinfekčných epidémií 21. storočia. Prevalencia chronického srdcového zlyhávania v Slovenskej republi ...viac


Afektívne poruchy - súčasný pohľad - možnosti diagnostiky a liečby

Depresia a smútok nie sú totožné pojmy, pričom rozoznávame viaceré stavy depresie. Na vzniku poruchy sa obvykle podieľajú predispozičné aj precipitačné faktory. V patofyziológii depresie sa predpokladá porucha dostupnosti neuroprenášačov (najmä sérotonínu (5-HT), noradrenalínu (NA) a dopamínu (DA)). Celoživotná prevalencia je 4 – 6 % (ťažšie depresívne prejavy) či 17 – 35 % (širšie spektrum depresie), incidencia 11 %. Podľa MKCH 10 afektívne poruchy rozdeľujeme na depresívne poruchy (ojedinelá unipolárn ...viac


Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest

Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. Infekcie dolných močových ciest najčastejšie prebiehajú pod obrazom akútnej bakteriálnej cystitídy alebo akútneho uretrálneho syndrómu. V liečbe sú najvhodnejšie chemoterapeutiká, ktoré dosahujú vysoké a prolongované hladiny v moči, majú výhodnú farmakokinetiku a minimum nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa používajú fluorochinolóny, kotrimoxazol, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoin a fosfomycin - trometamol. Naj ...viac


Najčastejšie infekčné kožné ochorenia v ambulantnej praxi

Koža je jediný orgán prístupný ľudskému oku v celom svojom rozsahu takmer 2 m/2. Je miestom, na ktorom sa odohráva primárny kontakt organizmu s vonkajším prostredím a z tohto pohľadu plní významnú obrannú funkciu. Chráni pred vplyvmi fyzikálnymi (teplo, chlad, UV žiarenie) aj chemickými a je významnou súčasťou imunitného systému. Kvalitu tejto bariéry určuje vo významnej miere zloženie kyslého ochranného plášťa. Faktor pH na povrchu voľnej kože dosahuje priemerne hodnotu 5,4 - 5,9 a toto kyslé pH chráni k ...viac


Artériová hypertenzia a antihypertenzíva

Arteriálna hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie. Prevalencia ochorenia v ekonomicky rozvinutých krajinách sa pohybuje od 20-50 % a s vekom rastie. Spolu s ostatnými rizikovými faktormi - fajčením, obezitou, diabetom a poruchami lipidového profilu, predstavuje aj jeden z najzávažnejších rizikových faktorov pre cievnu mozgovú príhodu (CMP), ischemickú chorobu srdca (ICHS) a ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK). Existuje jednoznačná závislosť medzi hodnotami krvného tlaku (TK) a cerebrovaskulár ...viac