E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Štandardná liečba nešpecifických črevných zápalov

Idiopatické črevné zápaly (IBD) sú chronické, často celoživotné ochorenia tenkého a hrubého čreva s neznámou etiológiou a len čiastočne objasnenou patogenézou. Výsledky dlhodobej medikamentóznej liečby nie sú vždy uspokojivé pre limitovanú účinnosť a časté vedľajšie nežiaduce účinky. Napriek tomu pre pacientov s miernou až stredne ťažkou formou ochorenia zostávajú 5-aminosalicyláty (5-ASA) a glukokortikoidy najdôležitejšími liekmi na navodenie remisie a udržovacej fázy. Liečba preparátmi 5-ASA dok ...viac


Súčasný pohľad na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva

Chronické nešpecifické črevné zápaly (IBD – Inflamatory Bowel Disease) zahŕňajú Crohnovu chorobu (CD – Crohn’s disease), ulceróznu kolitídu (UC – Ulcerative colitis) a v klinickej praxi je aj prechodný, bližšie neurčený typ – indeterminantnú kolitídu (tzv. indeterminate colitis). Explózia nových vedeckých poznatkov mení pohľad na patogenézu IBD, ktorá zahŕňa faktory genetické, imunologické (vrátane mikrobiologických), environmentálne, čo predstavuje potrebu koncipovania aktuálnych terapeutických post ...viac


Liečba nešpecifických zápalových ochorení v tehotenstve

Pacientky s nešpecifickými zápalovými ochoreniami (Inflammatory Bowel Disease – IBD) sú typicky v reprodukčnom veku, keďže prvá prezentácia ochorenia sa odohrá medzi 20 a 40-tym rokom života. Lieky vyvinuté na liečbu IBD v posledných 30 rokoch výrazne zlepšili kvalitu života pacientok s IBD a tak predstavujú možnosť otehotnenia a donosenia zdravého dieťaťa čoraz častejšiu otázku, s ktorou sa stretáva gastroenterológ v ambulancii. Štúdie realizované v minulých rokoch jednoznačne ukazujú, že pacientky s IBD ...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antireumatikami

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID) sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami – znižujú bolesť, horúčku a zápal. Nesteroidné antireumatiká (NSA) sú najčastejšie používanými liečivami v klinickej praxi. Odhaduje sa, že rozličnými formami chronickej bolesti trpí až 46,5 % obyvateľstva. Preto ich používanie je významné. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré spolu so širokým spektrom iných ú ...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

Neliečená artériová hypertenzia v prvých štádiách obvykle nemáva závažnejšie klinické ťažkosti. Pre jej liečbu preto mnohí pacienti, najmä v mladšom veku, nemajú dostatočnú motiváciu a nevenujú potrebnú pozornosť. Ochorenie však výrazne zvyšuje riziko vzniku a vývoja kardio- a cerebrovaskulárnych príhod, zlyhávania obličiek a srdca, závažne ovplyvňuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu. Na účinnú liečbu artériovej hypertenzie u väčšiny pacientov je potrebná indikácia aspoň dvoch antihypertenznýc ...viac


Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia je najúčinnejšia reverzibilná prevencia nežiaduceho otehotnenia. Pri dodržaní základných pravidiel podávania a kontraindikácií (tabuľky 1, 2), jej prínosy (tabuľka 3) jednoznačne prevažujú nad jej rizikami (tabuľka 4) (1). Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (COC – combined oral contraceptive) spočíva v užívaní estrogestagénnej kombinácie, takmer výhradne vo forme tabliet. História antikoncepčných tabliet začína na konci 19. storočia, keď vznikli prvé publikáci ...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antiflogistikami

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID) sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami - znižujú bolesť, horúčku a zápal. Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú najčastejšie používanými liečivami v klinickej praxi. Odhaduje sa, že rozličnými formami chronickej bolesti trpí až 46,5 % obyvateľstva. Preto ich používanie je významné. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré spolu so širokým spektrom iných úč ...viac


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Selfmonitoring glykémií - dôležitá súčasť kontroly diabetika

Diabetes mellitus (DM) je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v roku 2013, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sledovaných v diabetologických ambulanciách 340 445 diabetikov (údaje pochádzajú priamo z koncoročných štatistických hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90 % z tohto počtu ...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

Neliečená artériová hypertenzia v prvých štádiách obvykle nemáva závažnejšie klinické ťažkosti. Pre jej liečbu preto mnohí pacienti, najmä v mladšom veku, nemajú dostatočnú motiváciu a nevenujú potrebnú pozornosť. Ochorenie však výrazne zvyšuje riziko vzniku a vývoja kardio- a cerebrovaskulárnych príhod, zlyhávania obličiek a srdca, závažne ovplyvňuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu. Na účinnú liečbu artériovej hypertenzie u väčšiny pacientov je potrebná indikácia aspoň dvoch antihypertenznýc ...viac