E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Nedostatočná diagnostika alergie u pacientov s ťažkou astmou v Nemecku

...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antiflogistikami

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID) sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami - znižujú bolesť, horúčku a zápal. Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú najčastejšie používanými liečivami v klinickej praxi. Odhaduje sa, že rozličnými formami chronickej bolesti trpí až 46,5 % obyvateľstva. Preto ich používanie je významné. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré spolu so širokým spektrom iných úč ...viac


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Selfmonitoring glykémií - dôležitá súčasť kontroly diabetika

Diabetes mellitus (DM) je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v roku 2013, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sledovaných v diabetologických ambulanciách 340 445 diabetikov (údaje pochádzajú priamo z koncoročných štatistických hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90 % z tohto počtu ...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

Neliečená artériová hypertenzia v prvých štádiách obvykle nemáva závažnejšie klinické ťažkosti. Pre jej liečbu preto mnohí pacienti, najmä v mladšom veku, nemajú dostatočnú motiváciu a nevenujú potrebnú pozornosť. Ochorenie však výrazne zvyšuje riziko vzniku a vývoja kardio- a cerebrovaskulárnych príhod, zlyhávania obličiek a srdca, závažne ovplyvňuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu. Na účinnú liečbu artériovej hypertenzie u väčšiny pacientov je potrebná indikácia aspoň dvoch antihypertenznýc ...viac


Moderný fenomén dneška – stres

Stres je stav, keď je organizmus vystavený záťaži. Situáciu vyhodnotí ako nebezpečenstvo, hrozí poškodenie organizmu, integrity či identity. Aby sa organizmus s touto situáciou vyrovnal, musí zapojiť ochranné mechanizmy. Pod stresom sa teda skrýva nešpecifická reakcia organizmu, ktorá prebieha ako adaptačný syndróm. Odpoveďou je celková neurohumorálna obranná odpoveď organizmu na mimoriadne silný podnet - stresor. Cieľom je príprava organizmu na zvýšený výdaj energie, teda na útok alebo útek, ktoré sa prejav ...viac


Komplexná liečba zápalu hltana

Hltan je miestom prvého kontaktu organizmu s okolitým prostredím. Je preto vystavený pôsobeniu veľkého množstva faktorov najrôznejšej etiológie. V závislosti od ich charakteru, intenzity, doby pôsobenia a v interakcii s obrannými schopnosťami organizmu môže dôjsť k rozvoju zápalových zmien s typickou symptomatológiou. Diagnostika vychádza z dôslednej anamnézy, klinického vyšetrenia a laboratórnych vyšetrení. Liečba je komplexná a jej indikácia závisí od rozsahu a závažnosti zápalových zmien. Zahŕňa loká ...viac


Chinolóny v liečbe bakteriálnych infekcií

Chinolónové antibiotiká sa používajú v terapeutickej praxi od 60. rokov minulého storočia. Prvým používaným liečivom tejto skupiny bola kyselina nalidixová, ktorá dosahovala terapeutickú koncentráciu len v moči, a preto sa používala v terapii infekcií močových ciest vyvolaných gramnegatívnymi patogénmi. V priebehu posledných 30 rokov sa začali používať deriváty kyseliny nalidixovej so systémovým účinkom. Zavedením atómu fluóru do polohy 6 chinolónov sa zvýšilo a rozšírilo spektrum účinnosti a zlepš ...viac


Súčasné možnosti farmakoterapie bolesti

Bolesť je definovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization, WHO) a Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium bolesti (International Association for the Study of Pain, IASP) ako nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potenciálnym poškodením tkaniva, alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia. Vnímanie bolesti je zážitkom vždy subjektívnym, existujú veľké interindividuálne rozdiely. Definícia bola koncipovaná tak, aby zohľadnila všetky dimenzie bolesti: s ...viac


Postavenie ACEi a sartanov v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

Je všeobecne známe, že kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najviac sa vyskytujúce ochorenia a že farmakologický manažment týchto ochorení zahŕňa niekoľko farmakoterapeutických skupín. Veľkú skupinu liečiv patriacej do ATC skupiny označovanej „C – liečivá používané pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému“ tvorí skupina „C09-liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém“ (RAS). V rámci tejto skupiny sú liečivá ďalej klasifikované podľa pôsobenia na konkrétny mechanizmus v RAS na: i) ...viac