E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Úvod

...viac


Prednáška: Vek a ovariálna rezerva

...viac


Prednáška: Manažment endometriózy z pohľadu sterility

...viac


Prednáška: Keď spermiogram nestačí

...viac


Prednáška: Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax

...viac


Selfmonitoring glykémií - dôležitá súčasť kontroly diabetika

Diabetes mellitus (DM) je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v roku 2013, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sledovaných v diabetologických ambulanciách 340 445 diabetikov (údaje pochádzajú priamo z koncoročných štatistických hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90 % z tohto počtu ...viac


Význam a postavenie fixných kombinácií v liečbe hypertenzie

...viac


Moderný fenomén dneška – stres

Stres je stav, keď je organizmus vystavený záťaži. Situáciu vyhodnotí ako nebezpečenstvo, hrozí poškodenie organizmu, integrity či identity. Aby sa organizmus s touto situáciou vyrovnal, musí zapojiť ochranné mechanizmy. Pod stresom sa teda skrýva nešpecifická reakcia organizmu, ktorá prebieha ako adaptačný syndróm. Odpoveďou je celková neurohumorálna obranná odpoveď organizmu na mimoriadne silný podnet - stresor. Cieľom je príprava organizmu na zvýšený výdaj energie, teda na útok alebo útek, ktoré sa prejav ...viac


Komplexná liečba zápalu hltana

Hltan je miestom prvého kontaktu organizmu s okolitým prostredím. Je preto vystavený pôsobeniu veľkého množstva faktorov najrôznejšej etiológie. V závislosti od ich charakteru, intenzity, doby pôsobenia a v interakcii s obrannými schopnosťami organizmu môže dôjsť k rozvoju zápalových zmien s typickou symptomatológiou. Diagnostika vychádza z dôslednej anamnézy, klinického vyšetrenia a laboratórnych vyšetrení. Liečba je komplexná a jej indikácia závisí od rozsahu a závažnosti zápalových zmien. Zahŕňa loká ...viac